Beliggenhet, adkomst


Sentral beliggenhet i industriområdet på Randaberg, rett utenfor Stavanger. Kort vei til E39. Andre aktører i nærområdet er Norsea, Randaberg Industries, Subsea 7, Total, Applus, Equinor med flere.

Innhold


Kombinasjoneiendommen består av følgende;

- Lagerareal ca. 410 kvm. BTA. med kjøreport og god innvendig høyde.

- Kontorarealer over to etasjer med ca. 160 kvm. BTA kontor i hver etasje.

Standard


Normalt god standard.

Oppvarming


Elektrisk.

Parkering


God parkeringsdekning på egen tomt.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Arealangivelsene er opplyst av eier.

Forhold til Eiendomsmeglingslova


Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3. Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8

Overtagelse


Etter avtale.

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.