Innhold


I byggets 4 etasje er det ledige kontorer av høy standard. I tillegg er det muligheter for møterom, deltagelse i kantineordning og stort innholdsrikt treningsrom. Bygget har parkering på taket og moderne adkomstsystem med høy sikkerhetsfaktor som tilfredsstiller de fleste krav. Byggets fasiliteter er preget av gjennomgående høy standard.

Kontorene ligger i umiddelbar nærhet til Norsea Base sitt ISPS anlegg med høy aktivitet fra olje og gass sektoren.

Standard


Høy standard. Topp moderne fasiliteter.

Oppvarming


Elektrisk.

Parkering


God parkeringsdekning på egen tomt.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Arealangivelsene er opplyst av eier.

Overtagelse


Etter avtale.

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.

Fasiliteter

Heis
Garasje/P-plass
Aircondition
Alarm
Kantine
Felles resepsjon
Bredbåndstilknytning