Beliggenhet, adkomst


Sentralt plassert i industriområdet i Dusavik, i nærhet til E39.

Innhold


Eiendommen består av tre sammenhengende kontorbygg med henholdsvis tre etasjer med ulik utforming. Åpne kontorlandskap, cellekontorer, møterom, kjøkken, toaletter, dusj samt rom for kopimaskin og kontorrekvisita.

Det vil være mulighet for leie av arealer i størrelsesordenen 200 - 2500 kvadratmeter. Arealene kan etter ønske og behov tilpasses leietager.

Standard


Normalt god standard med flisetepper, ventilasjon, god belysning og mye naturlig lys.

Oppvarming


Elektrisk.

Parkering


God parkeringsdekning på egen tomt.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Arealangivelsene er opplyst av eier.

Overtagelse


Etter avtale.

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.