Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger nært basen i Dusavik - i Stavanger kommune

Avstand fra Finnestadjordet til:

Sola Lufthavn - Ca. 16 km
Stavanger sentrum - Ca. 6 km
Sandnes sentrum - 22 km.

Arealer og fordeling per etasje

OM PROSJEKTET:

Tomten er på totalt ca. 10 000 kvm. - men kan deles.

Utbygger kan tilby nytt kombinasjonsbygg fra ca. bta. 2 000 kvm. til ca. bta. 6 000 kvm.

Leier vil stå fritt til å tilpasse både tomten og kombinasjonsbygget etter eget ønske.

AREALET KAN UTVIDES ETTER LEIETAKERS BEHOV OG ØNSKER.

Parkering

Etter nærmere avtale.

Prisantydning

Etter nærmere avtale

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Solgt 'som den er'

De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1103
Gårdsnr: 35
Bruksnr: 344