Beskrivelse

Vi har for utleie effektive kombinasjonslokaler i STANSEVEIEN 29 -31.

Lokalet ledigstilles etter nærmere avtale.

Det er godt med p plasser i tilknytning til arealene.

 

 

Adkomst

Adkomst skjer via Bedriftsveien i syd eller Grorudveien i Nord. Alternativt via flere avkjøringer fra Østre Aker vei.

Stanseveien 29 - 31 ligger pent til langs veien, og har en enkel og grei adkomst for både vogntog og besøkende / leietakere. Flotte profileringsmuligheter mot veien.

Innkjøringsforhold til lasterampen er dimensjonert for 22 m vogntog. Det er rikelig plass til å kjøre rundt bygget, noe som gjør inn og utkjøring til/fra eiendommen greit og enkelt.

Beliggenhet

Stanseveien ligger i veletablert industri/ logistikkområde, og går fra Bedriftsveien til Grorudveien paralellt med Østre Akervei og Stålfjæra. 

Standard

Lokalene er av god grei standard.

Gulvet i lagerlokalet er dimensjonert for 2 tonn pr. kvm.

Hele lageret inkludert lasterampen er fullsprinklet.

Lasterampen er overbygget og utstyrt med løftebord.

Direkte adkomst fra rampe inn i selve lokalet.

Ventliasjon med balansert luft. 

Innhold

Lokalet består ac ca. 420 kvm høytlager med tilhørende lastesone og lagerkontorer på ca. 125 kvm brutto.

Høyde under drager er oppgitt til 6,5meter.

Felles adkomst til kontor fra trapperom, og felles toalett med en annen leietaker.