Beliggenhet, adkomst

Lokalene holder hus i nybygg i "nye" Forus vest

Innhold

3. Etasje:

- Ca. bta. 500 kvm, kontor

Arealet inkluderer møterom, toaletter samt felles kantine, garderobeanlegg etc.

1. Etasje:

- Ca. 150 kvm, verkstedslokale med ca. 5 meter takhøyde og 4 meter høy kjøreport

Standard

Høy standard i nyere bygg

Oppvarming

Bygget har full behovsstyring av lys og varme samt ventilasjon med kjøling

Parkering

God parkeringsdekning på tilhørende tomt samt i lukket anlegg

Prisantydning

Etter nærmere avtale

Takst / tilstandsrapport

Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål. Tallene er oppgitt av huseier.

Overtagelse

Etter nærmere avtale

Solgt 'som den er'

De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1103
Gårdsnr: 35
Bruksnr: 382