Beliggenhet, adkomst


Avstand fra Kalbergvegen 49

- 26 km. til Stavanger sentrum
- 30 km. til Dusavika
- 23 km. til Risavika Havn
- 21 km. til Sola flyplass
- 12 km. til Sandnes sentrum

Arealer og fordeling per etasje


Kalbergvegen 49 er en kombinasjonseiendom med innegjerdet og asfaltert tomt på ca. 5 000 kvm. - bestående av kontor/ lager/ verksted.

- Lokalene kan tilpasses leietakers behov
- Lokalene kan leies helt eller i biter
- Lokalene kan leis på lang - og korttidsleie

Mulighet for å tilby nybygg av lager/ verksted.

Standard


God standard.

Oppvarming


Elektrisk.

Parkering


God parkeringsdekning på egen tomt.

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Arealangivelsene er opplyst av eier.

Overtagelse


Etter avtale.

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.