Beliggenhet, adkomst


Eiendommen ligger meget sentralt på Forus, i nærhet til E39 med ca 10 minutters avstand til både Stavanger og Sandnes.

Arealer og fordeling per etasje


12 - 1000

Innhold


De ledige lokalene i Fabrikkveien 12, består av verksted/ lager i første etasje i kombinasjon med kontor i 2 etasje.

Verksted/ Lager - ca 300KVM:

Lokalene i første etasje kan brukes som verksted eller lager. Lokalet er lyst og trivelig og har et lite kontor i hjørnet ved siden av kjøreporten. Dette kontoret kan for eksempel brukes til en liten resepsjon eller salgskontor. Det er i tillegg dusj, vaskemaskin og wc i lokalet. I bankkant finnes to boder på ca 3-5 kvm. Kjøreporten er ca 3 meter bred og 2,75 meter høy. Innvendig takhøyde ca 3 meter.

Kontor - ca 600KVM:

Kontorene i 2 etasje er i dag satt opp som 19 enkeltkontor/ cellekontor. Kontoret har stort inngangsparti i kombinasjon med fellesareal og sosial sone. Eget fellesarealet knytter sammen kjøkken og to store møte- og konferanserom, samt wc, dusj garderobe og arkiv.

Eiendommen kan for eksempel egne seg godt for bedrift med behov for kontorstøtte eller salgsapparat i kombinasjon med lager og/eller verksted. Det er gode muligheter for tilpasning etter leietagers behov, både med tanke på etasjenes utforming, standard og oppdeling.

I tillegg til kontorene i sammenheng med verkstedet i nr 12, er det for tiden ledige kontorer i eiendommens parallelle fløy, Fabrikkveien 14. De ledige kontorlokalene ligger i byggets 2. Etg og er godt egnet for små og mellomstore bedrifter. Det er ellers også gode mulighet for dem som ønsker å leie kun ett kontor. Tilpassing/ oppgradering og ombygning kan avtales.

Kontakt megler for mer info og visninger etter avtale.

Standard


Normalt god standard.

Oppvarming


Elektrisk

Parkering


God parkeringsdekning på egen tomt

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest

Arealangivelser i salgsoppgaven


Arealangivelsene er opplyst av eier.

Overtagelse


Etter avtale.

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.

Fasiliteter

Garasje/P-plass