Beskrivelse

Tomtene på totalt 100 mål ligger på Bragemoen like øst for Oslo Lufthavn Gardermoen.

Det er etablert infrastruktur med veier og gangveier som gjør adkomsten enkel, kun få minutter fra E6.


Her er det muligheter for bygging av spesialtilpasset bygg for din virksomhet med tomter fra 30 mål. Tomtene er ferdig regulert til bl.a. industri, lager og terminalvirksomhet - i tillegg til kontorer. Byggetid anslås til 18 måneder etter at rammetillatelse foreligger.

Gode muligheter for store parkeringsarealer.

Beliggenhet

Kun få minutter fra E6, og med enkel adkomst på rv 174 til Oslo Lufthavn.

Det er flere store aktører som har base i Brages veg som bl.a. Mowi AS, Schenker AS, GF Logistikk, Felleskjøpet og Asco Norge AS.