Beskrivelse

Det skal nå bygges et moderne handelshus ved Lagunen kjøpesenter med unik profilering og god parkeringsdekning utenfor døren. Bygget blir moderne og tidsriktig med stor vareheis, og generell god logistikk i bygget. Det er totalt 1700 kvm i 2. etasje som skal leies ut, med direkte innkjøring til vareheis i 1. etasje. Ekstra lagerkapasitet kan leies i nabobygget hvor Bohus holder til. Bohus planlegger oppgradering av sitt eksisterende bygg med nye moderne fasader. Ta gjerne kontakt for gjennomgang av prosjektet og eventuelt visning på tomten.

Adkomst

Eiendommen vil bli oppført ved siden av Bohus på Nordås over den nye tunnelen med innkjøring på vei ned til Elkjøp.

Beliggenhet

Eiendommen bygges i et attraktivt handelsområde med høy aktivitet og hvor det er sjelden ledige butikkarealer. Nå blir det mulig å få skreddersydde arealer med unik profilering mot hovedvei, og hvor all trafikk mot Lagunen kjører forbi på utsiden av bygget. Området opplever en god vekst med stor utbygging ved Lagune Parken som består av mange ulike type virksomheter.

Standard

Utbygger vil legge vekt på at det oppføres et attraktivt bygg med en god arkitektonisk utforming. Bygget vil fremstå som et moderne og tidsriktig bygg. Arealet vil bli overlevert ferdig innredet og klargjort med funksjonelle og komplette tekniske installasjoner.

Teknisk/energi: Oppføres ihht. TEK17. Nybygget vil være energieffektivt og med behovsstyrt lys, oppvarming og ventilasjon. Utleier vil legge til rette for optimale løsninger i samråd med leietakers ønske/behov.

Innhold

Tegninger som foreligger er et forslag til løsning og kan endres av leietaker. Utleier er åpen for å skreddersy løsning til ny leietaker.
Vi vil bestrebe oss på å tilby konkurransedyktige leiepriser, som er avhenger blant annet av hvor stort areal en leier, hvilken standard og utstyr som tilpasses i lokaler og hvor lang leiekontrakt som inngås. Se også vedlagte plantegning og snitt tegning av bygget.

Fasiliteter

Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Garasje/P-plass
Kjøreport