Beliggenhet, adkomst


Lokalet ligger midt i Bryne sentrum.

God offentlig transport fra Stavanger - Egersund.

Gåavstand til M 44.

Arealer og fordeling per etasje


Lokalene er på totalt bta. 626 og har følgende arealfordeling:

2. Etasje: Ca. bta. 386 kvm. bestående av cellekontorer, møterom, åpen landskap, spiserom og WC

3. Etasje: Ca. bta. 240 kvm. bestående av cellekontorer, møterom, åpen landskap og WC

Lokalene kan leies samlet eller hver etasje for seg.

Standard


Høy standard.

Oppvarming


Elektrisk.

Parkering


God kundeparkering.

Tilgang på parkering for ansatte.

Vei, vann og avløp


Offentlig.

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål.Arealet er oppgitt av huseier.

Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Solgt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.