Beliggenhet, adkomst


Lokalet ligger i Bryne sentrum, i begynnelsen av gågata - like ved M44.

God offentlig transport fra Stavanger - Egersund.

Gåavstand til M 44.

Innhold


1. Etasje:

Ca. bta. 532 kvm. butikklokale som kan leies samlet eller enkeltvis:

- Ca. bta. 357 kvm. (pluss 13 % fellesareal)

- Ca. bta. 165 kvm. (pluss 13 % fellesareal)

- Lokalene kan tilpasses leietakers behov

Oppvarming


Elektrisk

Parkering


God parkeringsdekning for kunder på senteret

Prisantydning


Etter nærmere avtale

Arealangivelser i salgsoppgaven


Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål.Arealet er oppgitt av huseier.

Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Ledig for overtagelse

Solgt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.