Beliggenhet, adkomst


Lokalet ligger i gågata, midt i Bryne sentrum.

God offentlig transport fra Stavanger - Egersund.

Gåavstand til M 44.

Innhold


1. Etasje:

Ca. bta. 359 kvm. kontor; bestående av cellekontorer, møterom, kjøkken/ spiserom og WC.

- Mulighet for leie av mindre deler av arealet

- Lokalene kan tilpasses leietakers behov

Standard


God standard.

Oppvarming


Elektrisk.

Prisantydning


Etter nærmere avtale

Arealangivelser i salgsoppgaven


Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål.Arealet er oppgitt av huseier.

Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Etter avtale.

Solgt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.