Beliggenhet, adkomst


Lokalene ligger godt eksponert langs Bedriftsveien på Vibemyr - nært påkjørsel til motorveg

Arealer og fordeling per etasje


Første etasje:

Ca. BTA 90 kvm. lager/ "finverksted"

Andre etasje:

Totalt ca. BTA 600 kvm. som inneholder enkelkontorer, åpent landskap, kursrom, møterom, kjøkken samt toaletter

Lokalene kan deles i to naturlige deler:

Ca. BTA 200 kvm.

Ca. BTA 400 kvm.

Lokalene kan tilpasses leietakers ønsker.

Byggemåte


Betong

Standard


Standarden er god

Oppvarming


Balansert ventilasjon

Parkering


God parkeringsdekning på tilhørende tomt

Vei, vann og avløp


Offentlig

Prisantydning


Etter nærmere avtale

Takst / tilstandsrapport


Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål. Tallene er oppgitt av huseier

Overtagelse


Etter nærmere avtale

Solgt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie