Beliggenhet, adkomst


Kvålkroken 42 ligger på Kvål i Sandnes kommune, og er et etablert næringsområde bestående av handel og industri.

Kvål er nært knyttet til Vagle industripark og godsterminalen på Kvål.
Eiendommen ligger helt i kanten til Vagle, og den ny vegen som kobler Kvål og Vagle vil redusere kjøretiden til E-39 vesentlig.

Kvål har svært gode adkomstforhold, med kortvei til E-39 motorvei (brua over Godsterminalen er åpnet)

10 min. gangavstand til Ganddal Jernbanestasjon, med hyppige avganger.

Avstand fra Kvål:

- 18 min. til Sola flyplass
- 20 min til Stavanger og
- 6 min til Sandnes sentrum
- 22 min til Risavika Havn

Byggemåte


Betong

Innhold


1. Etasje:

- Ca. bta. 800 kvm. lager/ verksted med kjøreport (kontor etter eget ønske)

2. Etasje:

- Ca. bta. 800 kvm. lager/ verksted med kjøreport (kontor etter eget ønske)

- Siden lokalene er under planlegging, kan leietakere således få bli med i byggeprosessen, og sette sitt særpreg på lokalene

- Takhøyde ca. 4 meter

- Mulighet for oljeutskiller

Standard


Høy standard i nybygg.

Oppvarming


Elektrisk.

Parkering


God parkeringsdekning på tilhørende tomt.

Vei, vann og avløp


Offentlig.

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert utleier om utleiers plikt til å energimerke bygningen. Det foreligger per i dag ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Arealet er oppgitt av huseier.

Diverse


Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie. Eventuelle arealavik skal ikke kunne gjøres gjeldende som mangel, eller danne grunnlag for prisavslag.