Beliggenhet, adkomst


Lokalene ligger godt eksponert i Sandvigveien 18 i Hillevåg - nært annen næringsvirksomhet - og offentlig kommunikasjon til både Stavanger sentrum, Sandnes og Forus.

Arealer og fordeling per etasje


Sandvigveien 18 er et kombinasjonsbygg på ca. 1 400 kvm. med følgende arealfordeling:

1. Etasje:
Ca. 700 kvm. kontor/ lager/ verksted med kjøreport

- Utleier kan tilpasse lokalene etter leietakers behov

- Det er mulighet for leie av større arealer i nabobygg (henger sammen med felles inngangsparti)

- Lokalene kan leies samlet eller delt

Standard


God standard.

Parkering


God parkeringsdekning på tilhørende tomt.

Vei, vann og avløp


Offentlig.

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Arealangivelsene er opplyst av eier.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.