Beliggenhet, adkomst


Lokalet ligger midt i Sandnes sentrum - like ved nordenden av handlegaten "Gågadå" - som er en av Norges lengste bilfrie handlegater.

I "Gågåda" og området rundt, finner du et bredt utvalg av butikkonsepter, serveringstilbud og andre servicetilbud.

Lokalene ligger tre minutters gange til jernbanestasjonen mot nord/syd.

Arealer og fordeling per etasje


I "Bankplassen" - Langgaten 54 får vi ledig 655 kvm. på bakkeplan.

God parkeringsdekning i umiddelbar nærhet.

Lokalet ligger på hjørnet og har ekstremt god eksponering.

Lokalet kan økes med 170 kvm. lager om ønskelig.

Lokalene benyttes pr. i dag til undervisning, men kan tilpasses etter leietakers behov.

Ta kontakt med oss for en prat!

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål.Arealet er oppgitt av huseier.

Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.