NærområdetEiendommen har svært gode adkomstforhold, med kortvei til E-39 motorvei.

Forus industriområde er en av Norges største industriområder, med over 2 000 bedrifter.

Avstand fra Forus:

- 10 min. til Sola flyplass
- 10 min til Stavanger og
- 7 min til Sandnes sentrum
- 20 min til Risavika Havn

Arealer og fordeling per etasje


1. ETASJE:

Totalt ca. 561 kvm.

Lokalet inneholder en stor åpen salgsflate, med tilhørende kontorer, møterom, kjøkken og WC.

Lokalet er pr. i dag i bruk av Maske AS, som driver engrossalg av papir og papirprodukter.

Byggemåte


Betongelementer.

Standard


Høy standard i nyere bygg.

Oppvarming


Elektrisk.

Parkering


God parkeringsplasser utenfor inngang.

Vei, vann og avløp


Offentlig.

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål.Arealet er oppgitt av huseier.

Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Solgt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.