Beliggenhet, adkomst


Eiendommen ligger i Wellhavens veg 1, med svært god adkomst fra motorveg

Byggemåte


Betong

Innhold


1. Etasje:
Ca. bta. 264 kvm. verksted

2. Etasje:
Ca. bta. 280 kvm. kontor/ salgskontor

Ca. 1 000 kvm. inngjerdet uteområde kan leies

- Takhøyden i verksted er ca. 3,55 meter

- Høyden på port er ca. 3 meter

- Lokalene kan tilpasses leietakers ønsker

Standard


Standarden er god

Oppvarming


Elektrisk

Parkering


God parkeringsdekning på tilhørende tomt og utenfor fasade

Prisantydning


Etter nærmere avtale

Takst / tilstandsrapport


Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål. Tallene er oppgitt av huseier.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest

Overtagelse


Etter nærmere avtale

Solgt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie