Beliggenhet, adkomst


Butikklokalet er i Sandnes sentrum, helt nord i Langgaten.

To minutters gange fra "Gågata", 5 minutters gange til tog - og bussterminal.

Arealer og fordeling per etasje


I "SENTRUMSGÅRDEN" HAR VI NÅ LEDIG 500 KVM. BUTIKK PÅ BAKKEPLAN MOT LANGGATEN

- Butikken er svært godt eksponert mot gate
- Parkering utenfor hovedinngang

Lokalene kan tilpasses leietakers behov, etter nærmere avtale.

Det er også mulighet for å leie et større butikkareal.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!

Standard


Høy standard i nyere bygg.

Vei, vann og avløp


Offentlig.

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål.Arealet er oppgitt av huseier.

Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Ledig for overtagelse.

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.