Beliggenhet, adkomst


Orstad er et utviklet - og svært attraktivt næringsområde midt mellom Sandnes, Ålgård og Bryne.

Avstand fra Orstadvegen til:

- Sandnes, 12 min
- Stavanger, 20 min
- Risavika Havn, 25 min
- Godsterminalen på Ganddal, 6 min

Innhold


Orstadvegen 122 er en kombinasjonseiendom på totalt BTA 868 kvm. med følgende arealfordeling:

Første etasje:

Kontor

- 389 kvm. kontor; bestående av cellekontorer, møterom, spiserom, garderobe/ WC


Lager/ verksted

- 479 kvm. verksted fordelt på to haller

Ca. 4,5 meter takhøyde
Ca. 4,5 x 5 meter portstørrelse

Lager/ verkstedshall:

- Løftebukk til personbil
- Trykkluft
- Punktavsug
- Trappevask for spillolje

Vaskehall:

- Gjennomgående løp med port i hver ende
- Halvautomatisk vaskeanlegg
- Høytrykk, såpe og spylebue tilknyttet gjenbruksvann
- Renne for sand og stein

Standard


God standard.

Oppvarming


Elektrisk.
Gass.

Parkering


God parkeringsdekning på egen tomt.

Vei, vann og avløp


Offentlig.

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Arealangivelsene er opplyst av eier.

Forhold til Eiendomsmeglingslova


Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3. Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.