Arealer og fordeling per etasje


Ca. 432 - 864 kvm. verksted/ lagerhall med 8 meter takhøyde

Ca. bta. 120 kvm. kontor er inkludert i overnevnte areal

Utleier kan tilpasse lokalene etter leietakers behov

Byggemåte


Betongelementer

Standard


Nybygg

Oppvarming


Balansert ventilasjon med kjøling på kontorene

Parkering


God parkeringsdekning på tilhørende tomt er inkludert i leien

Prisantydning


Etter nærmere avtale

Overtagelse


Etter nærmere avtale

Solgt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie

Matrikkelinformasjon


Kommunenr: 1120

Gårdsnr: 10

Bruksnr: 10