Beliggenhet, adkomst

Lokalene ligger "like ved" Bruelandssenteret i Sandnes - god eksponering fra Hoveveien

Byggemåte

Betong

Innhold

1. Etasje (inngang fra Brugata):

Ca. 400 kvm. bta. "butikk" eller "fin" verksted/ lager

- Lokalene har tidligere vært utleid til motorsykkelbutikk/ verksted og frem til nylig showrom/ lager for klær

- Egen kjøreport for lokalet

Ca. 200 kvm. bta. kontor (kan deles om ønskelig)


Lokalene kan leies hver for seg

Lokalene kan tilpasses leietakers behov om ønskelig

Standard

God standard

Oppvarming

Elektrisk/ varmepumpe

Parkering

4 parkeringsplasser på tilhørende tomt er inkludert i leien

Prisantydning

Etter nærmere avtale

Arealangivelser i salgsoppgaven

Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål. Tallene er oppgitt av huseier

Overtagelse

Etter nærmere avtale

Utleid 'som den er'

De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1102
Gårdsnr: 39
Bruksnr: 508