Nærområdet


Eiendommen har svært gode adkomstforhold, med kort vei til E-39 motorvei.

Forus industriområde er en av Norges største industriområder, med over 2 000 bedrifter.

Avstand fra Forus:

- 10 min. til Sola flyplass
- 10 min til Stavanger og
- 7 min til Sandnes sentrum
- 20 min til Risavika Havn

Arealer og fordeling per etasje


1. ETASJE:

Ca. 906 kvm. BTA lager/ verksted.

- 8 meter takhøyde
- 5 Tonns traverskran
- Oljeutskiller
- To/ tre porter med 5 x 5 høyde/ bredde

Mulighet for leie av mindre/ større areal.


2. ETASJE:

Ca. 250 kvm. BTA kontor.

- Mulighet for inntil 500 kvm. kontor
- Mulighet for kantine
- Mulighet for "butikk"/ eksponering mot Fabrikkveien

Kontorutformingen så vel som lager/ verkstedlokalene kan tilpasses leietakers behov.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Byggemåte


Betongelementer.

Standard


Høy standard i nytt bygg.

Oppvarming


Elektrisk.

Parkering


God parkeringsdekning på tomten.

Vei, vann og avløp


Offentlig.

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål.Arealet er oppgitt av huseier.

Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

`Utleid som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.