Beliggenhet, adkomst


Sentralt beliggende på Forus like ved Statoil, BP, Exxon m.v.

God adkomst med bil, offentlig transport og for syklister. Godt utbygget kollektivtilbud i området, og et bra nettverk av sykkel / gangstier som leder frem til eiendommen.

Innhold


1 etasje.: Kontor BTA ca. 700 kvm.

- Lokalet har inntil nylig vært brukt til kontor - men kan tilpasses til "finverksted"

- Lokalene kan tilpasses leietakers behov etter nærmere avtale

Standard


God standard.

Parkering


God parkeringsdekning.

Vei, vann og avløp


Offentlig.

Energiforbruk


E

Arealangivelser i salgsoppgaven


Arealer er oppgitt av utleier, og er ikke kontrollmålt av megler.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Solgt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.