Beliggenhet, adkomst


Bedriftsveien 14 ligger på Vibemyr i Sandnes kommune, og er et etablert næringsområde bestående av handel, kontor og industri.

Vibemyr har svært gode adkomstforhold, med kort vei til E-39.

Avstand fra Vibemyrl:

- 12 min. til Sola flyplass
- 12 min til Stavanger og
- 4 min til Sandnes sentrum
- 18 min til Risavika Havn

Byggemåte


Betong

Innhold


Totalt ca. bta 346 kvm. kontor med følgende arealfordeling:

Tredje etasje:

- 4 cellekontor, møterom, kjøkken, samt stort åpent landskap og WC

- Adgang til kantine

- Lokalene kan tilpasses leietakers behov

- God parkeringsdekning på tilhørende tomt

- Mulighet for mindre lager til leie

Standard


God standard.

Oppvarming


Elektrisk.

Parkering


God parkeringsdekning på tilhørende tomt.

Vei, vann og avløp


Offentlig.

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert utleier om utleiers plikt til å energimerke bygningen. Det foreligger per i dag ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Arealet er oppgitt av huseier.

Diverse


Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie. Eventuelle arealavik skal ikke kunne gjøres gjeldende som mangel, eller danne grunnlag for prisavslag.