Beliggenhet, adkomst


Lokalet ligger midt i Sandnes sentrum - like ved handlegaten "Gågadå" - som er en av Norges lengste bilfrie handlegater.

I "Gågåda" og området rundt, finner du et bredt utvalg av butikkonsepter, serveringstilbud og andre servicetilbud.

Lokalene ligger tre minutters gange til jernbanestasjonen mot nord/syd.

Arealer og fordeling per etasje


Lokalene er totalt ca. BTA 295 kvm. fordelt på 2 og 3 etasje, i et helt nytt bygg med gode lys og utsynsforhold. Egne toaletter og garderobe i begge etasjer.
Møtesone og stort møterom som kan deles med foldevegg. Felles spiserom og dusjmuligheter.

- 2. Etasje: Består av to cellekontorer, åpent kontorlandskap, møterom (med foldevegg), stillerom, rekvesitarom og stort HC WC

- 3. Etasje: Felles stor kantine og dame/ herre WC samt HC WC.

Sykkelparkering ved inngang.

Byggemåte


Betong og tre.

Standard


Høy standard i nybygg.

Bygget er under oppføring og er således helt nytt - og holder høy standard med teppeflis på kontorer og møterom, keramiske fliser på gulv i toaletter. Glassfronter fra kontor og møterom mot korridor. Akustisk dempende himling i de fleste rom.

Ta kontakt med oss for detaljert beskrivelse av material - og fargevalg.

Oppvarming


Elektrisk.

Balansert ventilasjon med kjøling.

Vei, vann og avløp


Offentlig.

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål.Arealet er oppgitt av huseier.

Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Lokalene blir ferdigstilt 1. oktober 2019.

Utleidt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.