Beliggenhet, adkomst


Lokalet ligger svært godt eksponert i Sandnes sentrum - mellom Maxi Senteret og AMFI Vågen.

Arealer og fordeling per etasje


"Seksjonen" er en del av en del av en større eiendomsmasse, og er på ca. 460 kvm. hvorav følgende er ledig:

1. Etasje:

Ca. 280 kvm. verksted/ lager/ kontor

- 5 meter takhøyde
- Port


- Gode profileringsmuligheter
- Gåavstand til jernbane
- Parkering utenfor døren

Standard


God standard.

Parkering


God parkering langs fasade.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert utleier om utleiers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Arealangivelser er opplyst av eier.

Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Solgt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie. Eventuelle arealavik skal ikke kunne gjøres gjeldende som mangel, eller danne grunnlag for prisavslag.