Beliggenhet, adkomst


Lokalet ligger i "Gågadå", midt i Sandnes sentrum.

To minutters gange til jernbanestasjonen

Nærområdet


Lokalet ligger midt i handlegaten "Gågadå" - som er en av Norges lengste bilfrie handlegater.

I "Gågåda" finner du et bredt utvalg av butikkonsepter, serveringstilbud og andre servicetilbud.

Arealer og fordeling per etasje


Eiendommen er bestående av butikk og kontor. Hele bygget er under renovering og skal "tilbakeføres" til opprinnelig standard.

Eiendommens totale areal er 848 kvm. hvorav følgende blir ledig etter renovering:


2. Etasje:

Ca. bta. 246 kvm. kontor


3. Etasje:

Ca. bta. 199 kvm. kontor

- Kontorene kan leies etasjevis eller samlet
- Det er også mulighet for leie av enkeltkontor
- Rikelig med parkering på tilhørende tomt
- Standarden blir høy
- Leier kan på et tidlig tidspunkt få være med å tilpasse lokalene etter eget behov

Byggemåte


Tre

Standard


Bygget er under rehabilitering.

Oppvarming


Elektrisk.

Parkering


God parkeringsdekning på tilhørende tomt.

Vei, vann og avløp


Offentlig.

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål.Arealet er oppgitt av huseier.

Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Solgt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.