Beliggenhet, adkomst


Lokalene ligger godt eksponert langs Bedriftsveien på Vibemyr - nært påkjørsel til motorveg

Arealer og fordeling per etasje


Andre etasje:

Totalt ca. 575 kvm. som inneholder kontorer, kursrom, møterom, kjøkken samt toaletter.

Lokalene kan også deles i følgende størrelser:

- Ca. 215 kvm. mot Bedriftsveien

- Ca. 150 kvm. mot nord

- Ca. 100 kvm. kontor

- Ca. 75 kvm. kontor

I tillegg er det mulighet for å leie ett eller flere enkeltkontor


Lokalene kan tilpasses leietakers ønsker.

Det er mulighet for å leie lager/ verksted på samme eiendom i nabobygningen Bedriftsveien 21 B.

Byggemåte


Betong

Standard


Standarden er god

Oppvarming


Balansert ventilasjon

Parkering


God parkeringsdekning på tilhørende tomt

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Takst / tilstandsrapport


Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål. Tallene er oppgitt av huseier.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Solgt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.