Arealspesifikasjon


1. etg: 185 kvm Servering/Kantine
1. etg: 591 kvm Kontor
1. etg: 2437 kvm 9 m fri takh
1. etg: 6592 kvm 9 m takhøyde
2. etg: 915 kvm Kontor

Beliggenhet


Eiendommen ligger i Ullensaker Næringspark på Kløfta og er et veletablert logistikkområde. I Næringsparken finner du etablerte firmaer som Felleskjøpet, Malorama, Sport 1, DSV Solution, MegaFlis og Byggmax.

Standard


Lagerlokaler holder generelt god kvalitet og kontorlokalene holder normalt god standard

Parkering


Det er 82 oppmerkede p-plasser for personbiler på uteområdet. Det er mulighet for flere plasser. Deler av p-plassene er utleid, men det er kapasitetet til å utvide området

Kantine


Det er eget kantineområde i kontordelen av anlegget. En av dagens leietakere har organisert driften av kantinen og nye leietakerte har rett til å benytte kantinearealet til besprisning. Det er lagt opp til at fremtidige leietakere organiserer dette seg i mellom.

Diverse


Areal: Totalt ca.9.700 ledig:
- Lager tilsammen ca. 8000 kvm
- Kontor 1.500 kvm fordelt på to etasjer
- Kantine 185 kvm

Takhøyde: Fri takhøyde 9 meter underkant drager

Porter:
6 + 2 porter/ramper m/værgardin
2 porter for direkte innkjøring
1 port for innvendig avfallshåndtering

Totalt tomteareal er 30.345 kvm

Reoler
Dagens anlegg er bestykket med reoler. Reolene er av vanlig plukktype, gjennomstrøm, dypstabel og kompaktblokker.

Bebyggelse


Bebyggelsen er oppført i to byggetrinn, hhv.2001 med ca. 6000 kvm lager og ca. 1500 kvm kontor, og i 2009 med 4000 kvm lager i tillegg

Ledig fra


Ledig fra Q3- 2021

Ansvarlig megler


Jørn Skovly