Beliggenhet, adkomst


Eiendommen ligger i et sentralt og etablert næringsområde på Håland, Bryne.

Det er flere typer virksomheter etablert i området allerede som bla. Aarbakke, Monter, Bohus, Plantasjen, Wûrth, Depro.etc.

Avstand fra Håland til:

Stavanger: Ca. 33 km
Sola Flyplass: Ca. 25 km
Sandnes: Ca. 20 km
Ganddal godsterminal: Ca. 15 km
Bryne: Ca. 2 km

Byggemåte


Betong

Innhold


1. Etasje:

Ca. bta.: 160 kvm. verksted/ lager med tre stk. tilhørende kontorer

- Kjørekort

I tillegg er det mulighet for leie av ca. 220 kvm. kontor i andre etasje

Standard


God standard.

Oppvarming


Elektrisk.

Parkering


God parkeringsdekning på tilhørende tomt.

Vei, vann og avløp


Offentlig.

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert utleier om utleiers plikt til å energimerke bygningen. Det foreligger per i dag ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Arealet er oppgitt av huseier.

Diverse


Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie. Eventuelle arealavik skal ikke kunne gjøres gjeldende som mangel, eller danne grunnlag for prisavslag.