Beliggenhet, adkomst


Lokalene ligger godt eksponert i Flintegata 7 i Hillevåg - nært annen næringsvirksomhet og offentlig kommunikasjon til både Stavanger sentrum, Sandnes og Forus.

Arealer og fordeling per etasje


Flintegata 7 er et kombinasjonsbygg på ca. 1 200 kvm. hvor følgende er ledig:

Første - /underetasje:

Ca. 150 kvm. lager/ verksted/ kontor

- Kjøreport

- Utleier kan tilpasse lokalene etter leietakers behov

- Det er mulighet for leie av større arealer i andre deler av bygget

Standard


God standard.

Parkering


God parkeringsdekning på tilhørende tomt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)


Eierform: Eiet tomt

Vei, vann og avløp


Offentlig.

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Arealangivelsene er opplyst av eier.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.