Nærområdet


Lokalene ligger på den nye vestsiden av Forus i Sola kommune

Arealer og fordeling per etasje


1. Etasje:

Ca. bta. 150 kvm. lager/ verksted

8 meter takhøyde


3. Etasje:

Ca. bta. 540 kvm. kontor bestående av cellekontorer, møterom, kjøkken og WC.


- Felles kantine i bygget
- Felles treningsrom
- Rikelig med parkering

Lokalene kan tilpasses leietakers behov etter nærmere avtale.

Byggemåte


Betongkonstruksjon.

Standard


Høy standard i nyere lavenergi bygg.

Oppvarming


Fjernvarme
Ventilasjon/ kjøling: Ventilasjon med varmegjenvinning og fjernvarme + fjernkjøling.

Parkering


Parkering på tilhørende tomt etter nærmere avtale

Prisantydning


Etter nærmere avtale

Overtagelse


Etter nærmere avtale

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie