Beliggenhet, adkomst


Eiendommen har svært gode adkomstforhold, med kort vei til E-39.

Forus industriområde er en av Norges største industriområder, med over 2 000 bedrifter.

Avstand fra Forus Vest:

- 10 min. til Sola flyplass
- 10 min til Stavanger og
- 7 min til Sandnes sentrum
- 17 min til Risavika Havn

Byggemåte


Betong.

Innhold


Lageret/ verkstedet som blir ledig, er en del av en større utvidelse av eksisterende hovedlager for Kjosavik Engros.

1. Etasje:

- Ca. bta.1 255 kvm. lager/ verksted med kjøreport

- Lokalene kan tilpasses etter leietakers ønske
- Mulighet for kontor
- Takhøyde ca. 8,5 meter
- Mulighet for oljeutskiller

Standard


Høy standard i nybygg.

Oppvarming


Elektrisk.

Parkering


God parkeringsdekning på tilhørende tomt.

Vei, vann og avløp


Offentlig.

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert utleier om utleiers plikt til å energimerke bygningen. Det foreligger per i dag ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Arealet er oppgitt av huseier.

Diverse


Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie. Eventuelle arealavik skal ikke kunne gjøres gjeldende som mangel, eller danne grunnlag for prisavslag.