Nærområdet


Kvålkroken 30 ligger på Kvål, og er et etablert næringsområde bestående av handel og industri.

Kvål er nært knyttet til Vagle industripark og godsterminalen på Ganddal.

Kvål har svært gode adkomstforhold, med kortvei til E-39 motorvei.

10 min. gangavstand til Ganddal Jernbanestasjon, med hyppige avganger.

Avstand fra Kvål:

- 18 min. til Sola flyplass
- 20 min til Stavanger og
- 6 min til Sandnes sentrum
- 22 min til Risavika Havn

Arealer og fordeling per etasje


Nåværende leietaker, kan avse en mindre verkstedsbit i første etasje samt kontor i andre etasje:

1. ETASJE:

- Ca. BTA. 100 kvm. verksted

- Takhøyde: Ca. 8 meter
- Traverskran (ca. 7 meter til krok)
- Port: Ca. 5,5 meter lengde x ca. 6, 5 meter høyde
- Strøm: 400 Volt

- Heis

2. ETASJE:

- Ca. BTA. 300 kvm. kontor

- 13 kontor (pr. i dag)
- 1 møterom/ stort kontor
- Datarom
- Kopieringsrom
- Dame/ herre toalett

Byggemåte


Betong

Standard


Høy standard i nyere bygg

Oppvarming


Elektrisk

Parkering


Rikelig med parkeringsplasser på tilhørende tomt

Vei, vann og avløp


Offentlig

Prisantydning


Etter nærmere avtale

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål.Arealet er oppgitt av huseier.

Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


1. november 2019

Solgt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.