Beliggenhet, adkomst


Vardheivegen ligger i et etablert industriområde i Klepp kommune, i grensen til Time Kommune.

Gåavstand til jernbanen i Bryne sentrum.

Avstand fra Vardheivegen 60:

- 15 km. til Sandnes sentrum
- 21 km. til Sola flyplass
- 27 km. til Risavika Havn
- 30 km. til Stavanger sentrum

Arealer og fordeling per etasje


Bygget er totalt ca. BTA 2 600 kvm. og har følgende arealfordeling:

1. Etasje:

Ca. 1 200 kvm. verksted/ lager

- 8 meter takhøyde
- Mulighet for traverskran
- To porter (kontor tilknyttet den ene porten)
- Garderober

Standard


God standard.

Byggeår: 1975.

Oppvarming


Elektrisk.

Parkering


God parkeringsdekning på tilhørende tomt.

Vei, vann og avløp


Offentlig

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål.Arealet er oppgitt av huseier.

Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Utleidt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.