I hver utgave av magasinet NæringsEiendom presenterer vi unge menneskers syn på arbeidsplassen og hvordan de ønsker å jobbe. Denne gangen har vi snakket med Ulrik Håland. Han er 24 år og studerer Frontend- og mobilutvikling på Høyskolen Kristiania.

– Hvilken arbeidsgiver drømmer du om å jobbe for og hvorfor?

– Drømmen er å være selvstendig næringsdrivende. Det å bli utfordret i hverdagen er en av de viktigste komponentene for å kunne videreutvikle seg selv i arbeidslivet. Og for meg er det viktig at jeg kan ha stor påvirkning på hvilken retning jeg beveger meg i.

– Hvordan ønsker du å ha det på arbeidsplassen?

– Det er ønskelig med et miljø der jeg har medarbeidere som møter opp på jobb fordi de liker og er engasjert i det de holder på med. Jeg vil ha en arbeidsplass som legger vekt på frihet og som omfavner nye idéer. For meg er det veldig viktig med god og direkte kommunikasjon som gjør at man unngår forvirring og misforståelser.

– Hva er den optimale arbeidsformen for deg?

– Jeg føler det ville vært optimalt å kunne være med å bestemme og styre hvordan arbeidsdagen skal se ut. Personlig jobber jeg veldig godt selvstendig og trives best med det. Det er også viktig å gi rom for teamarbeid, men det kan fort bli ineffektivt om man hele tiden skal gjøre alt som et team. Så det å finne en god balanse mellom selvstendig- og teamarbeid er noe som bør prioriteres høyt i oppstartsfasen.

– Hvordan tror du arbeidslivet vil se ut om 20 år?

– Det vil garantert komme mye nytt innenfor digitalisering. Jeg tror at det kommer til å bli mer fokus på effektivitet i arbeidslivet. Videre håper jeg at det blir et større fokus på samling av data internt i hver bedrift. Ved hjelp av disse dataene kan man lettere optimalisere arbeidsdagen til hver enkelt medarbeider som i gjengjeld gir høyere avkastning for alle parter.

(Visited 1 561 times, 1 visits today)