Vi er på vei inn i den delen av året der is og snø kan gi noen ekstra utfordringer. På denne tiden kommer det alltid en artikkel eller tyve om gårdeiers ansvar for å fjerne istapper. Disse henviser ofte til de samme hendelsene der personer er blitt skadet av fallende istapper.  I denne kommentaren har jeg tenkt å kommentere noe som er vanligere enn dette, nemlig glatte fortau og glatte områder i inngangspartier og andre steder.

Det overordnede ansvaret til gårdeier følger av politivedtektene, erstatningsretten og i det lengste kanskje av strafferetten. Mest praktisk er nok politivedtektene, her for Oslo, som i §§ 4-3 – 4-6 pålegger eier av eiendommen plikter til å fjerne snø og is, strø og holde fortauene rene. Dette er plikter som ofte i leiekontraktene overføres på leietaker, og hvor leietaker enten har kontraktsmessig forpliktelse til å gjennomføre arbeidet, eller at de skal dekke dette gjennom eiendommens kostnader. Når det er snakk om handelslokaler skjerpes dette gjerne ytterligere i kontraktene, slik at leietaker har plikter i forhold til hvor raskt det skal reageres. I meglerstandarden er forholdet blant annet behandlet i punkt 10 (7).

Leietaker overtar ved denne reguleringen forpliktelsene til å strø, måke og renholde utvendig. Leietaker kan ved mangelfull oppfølging av disse forholdene bli ansvarlig ovenfor utleier, der utleier har blitt ansvarlig for det offentlige, eller som følge av skade på andre.

Snø på uteområdene kan på denne måten være leietakers ansvar direkte. Hvis plikten ikke ligger direkte på leietaker ligger nok kostanden uansett på leietaker gjennom felleskostnadene. Fjerning av snø og is er forhold som ofte inngår i bilaget til leiekontrakten som omhandler felleskostnader.

Hva så med snø som kommer inn på gulvet i lokalene? Utover det at snø på gulv inne ofte er noe av det glatteste man kan forsøke å gå på, så lett kan føre til ulykker. Teknisk forskrift har bestemmelser om arealer som har slik risiko. Utgangspunktet i forholdet mellom leietaker og utleier er at utleier er ansvarlig for byggets forskriftsmessige stand, og da også for de forhold som omhandler bruken av lokalene. Dette kan bli begrenset av leiekontraktens definisjon av hva lokalene leies som. Hvis det foreligger forskriftsmangler ved lokalene vil leietaker kunne overføre ansvar de kommer i til utleier på samme måte som leietaker kunne bli ansvarlig ovenfor utleier ovenfor. NB: Dette gjelder dog ikke hvis leietaker har vært klar over problemet og unnlatt å forsøke å forhindre ulykker.

Pass på forpliktelsene dine, og unngå at det skjer ulykker! Lykke til i disse vintertider.

(Visited 100 times, 1 visits today)