Fasiliteter

Garasje/P-plass
Kjøreport

Beskrivelse

Buskerud Næringsmegling har fått for salg selskapet Gamle Mossevei 29 AS, org. nr. 915675409 hvor eiendommen Gamle Mossevei 29, gnr. 27, bnr. 6 i Ås Kommune (tidligere Follo Vegstasjon) utgjør selskapets hovedaktivum.

Samlede leieinntekter utgjør NOK 1.966.332,- i tillegg kommer drifts/ felleskostnader. Komplett oversikt over leieforhold og løpetid ligger vedlagt.

Leietakere:

Kiesel Norge AS (bygg b)

Isachsen Anlegg AS (bygg a-c)

Trafikksystemer AS (bygg a-c)

Banedrift AS (bygg d)

Anleggselektro AS (uteareal)

Beliggenhet

Eiendommen er sentralt beliggende inntil E 6 med enkel av og påkjøring.

Standard

Eiendommen er uregulert men avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting i kommuneplanens arealdel.

Vann- og avløpsforhold: Offentlig tilknytning.

Fyring: Oljefyr og strøm.

Innhold

Bebyggelsen på eiendommen består av:

Bygg A

Kontorlokaler m/ 3 stk. inngangspartier

kantine, garderobe, toalett, kontorer etc.

BTA ca. 300 (kjeller på 105 kvm. i tillegg)

Bygg B

Kombinasjonsbygg bestående av kontor/ vaskehall/ lager/ servicehall etc.

BTA ca. 1091 kvm.

Bygg C

Kaldtlager hovedsakelig åpne lagerarealer, det er bygget en mindre del i lageret som er mulig å varme opp. (blir brukt som omkledningsrom)

BTA ca. 1020

Bygg D

Tidligere kjølelager som nå er benyttet som lager. I bygget er det også oppholdsrom med dusj og wc.

BTA ca. 455 kvm

Bruttoareal: 2.971 kvm

Tomt: 12.687 kvm

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 27
Bruksnr: 6