Inneholder

Industriveien 14 er beliggende i et veletablert næringsområde på Skedsmokorset. Eiendommen ligger kun få minutter fra E6, og har meget enkel adkomst til/fra Industriveien.

Norasondegruppen AS har, siden de kjøpte eiendommen i 1974, brukt eiendommen til egen virksomhet. Eiendommen har således blitt tilbygget og oppusset etter egen drift og behov for større lokaler.
Norasonde Sport og Industri AS, som er eiet av selger, har inngått leiekontrakt som utløper 31.12.2022 med rett til fornyelse på ytterligere 5 år. De er eiendommens største leietaker. Det er totalt 11 stk. leieforhold i eiendommen.

Leieinntekter utgjør ca. kr 2 990 000,- før eierkostnader (basert på en gj.snitt i de siste 3 år). Årlig brutto leieinntekt pr. 01.02.2018: Ca. kr 4 073 000,- (
inkl. felleskostnader og strøm).

Eiendommen har en total bygningsmasse på ca. 4 592 kvm fordelt med ca. 1 048 kvm kontor/administrasjon, ca. 2 976 kvm lager/verksted og ca. 568 kvm lager/kontor/tekniske rom.

Tomten tilhørende eiendommen er på hele
17 826 kvm, og har gode parkerings- og utelagringsmuligheter.

Det ligger også et videre antatt utviklingspotesial i eiendommen. Kontakt megler for ytterligere informasjon.

Beliggenhet

Eiendommen ligger attraktivt til på Skedsmokorset i et veletablert Industriområde med en rekke forskjellige virksomheter.

Kun få minutter med bil fra E6, og meget enkel adkomst til/fra Industriveien.

Tomten


Eiet tomt på ca. 17 826 kvm.
Relativt flat tomt, asfalterte kjøre- og parkeringsarealer og med grøntarealer i randsonen.

Adkomst

Enkel adkomst direkte fra Industriveien.

Off. Kommunikasjon

Meget god kollektivforbindelse med buss.

Parkering

Eiendommen har meget gode parkeringsforhold som er til felles benyttelse for eiendommens leietakere og besøkende.

Standard

Normal god standard.

Regulering

Eiendommen er regulert til byggeområde for industri og hører innunder reguleringsplan for Prestmosen-Lurerud, gnr. 37, bnr. 15, gnr. 56, bnr. 7 m.fl., stadfestet 11.08.1969.
I kommuneplanen er eiendommen avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål.

Visning

Etter avtale med megler.