Rogaland

Til salgs – Utviklingseiendom på Bryne, langs fv-44.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
  • BESKRIVELSE

Beskrivelse

Eiendommen som nå selges er kjent som Gamle Jærterminalen. Eiendommen består av flere bygninger av varierende standard og kvalitet. Bygget som leies av Dekk1 er av nyere dato (2009) og fremstår som nytt og godt egnet til sitt formål. Øvrige bygninger er av lavere kvalitet og standard, og må ses på som saneringmodne i forhold til en utvikling av eiendommen.

Området - Utviklingsmuligheter:

Eiendommen består nå av stort sett hele området som er regulert til Industri, dog med unntak for en mindre del hvor det drives en bensinstasjon, og som er eid av et annet selskap. For øvrig er det et mindre boligfelt innenfor samme plan.

Med bakgrunn i beliggenhet langs fv-44 og bygningsmassen på eiendommen, anser vi dette som en interessant eiendom i forhold til en videre utvikling. Eiendommen genererer i dag en god kontantstrøm som gjør at en ny eier har en tilfredsstillende avkastning på investeringen, inntil en ny utbygging er klar.

Adkomst

Meget god adkosmt til eiendommen, direkte inn fra fv-44/Jærvegen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Re like sør for Bryne sentrum, og før avkjørselen fra fv-44 inn til Håland industriområde.

Standard

Ramshaugvegen 10 er et nyere bygg i god stand. Øvrig bygningsmasse er av varierende kvalitet og standard, og er saneringsmodne i forhold til en utvikling av eiendommen. Dog vil fler ekunne generere fortsatte leieinntekter fremover.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1121
Gårdsnr: 3
Bruksnr: 183

Bruksnr: 186

Bruksnr: 197

Bruksnr: 770