Follo

Til salgs – Utviklingseiendom m/rammetillatelse for 9 leil./næring med langsiktig leieavtale med matvarebutikk.

14_1456885887
14_1456885887
14_1488373820
14_1488373820
14_1536128756
14_1536128756
14_1539597954
14_1539597954
14_1547744812
14_1547744812
14_1654697033
14_1654697033
14_1709521658
14_1709521658
14_1907465863
14_1907465863
14_1921228354
14_1921228354
14_59799744
14_59799744
14_2015861839
14_2015861839
14_1212166011
14_1212166011
14_1067559922
14_1067559922
14_269949947
14_269949947
14_1146856682
14_1146856682
14_1107607583
14_1107607583
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Bebyggelse

En solid eiendom over 2 etasjer med rammetillatelse til tilbygg på ca 440 kvm samt endring av annen etasje til 9 leiligheter.
Bygningsmassen har i dag en grunnflate på drøye 720 kvm.
Totalt etter utbygging vil BTA ligge på rundt 1800 kvm.
Arealene er ca arealer og noe avvik kan forekomme.

Beliggenhet

Sentral beliggenhet på Siggerud inntil Vevelstadveien og i et typisk nærområde med boliger rundt.

Det er ca. 5 minutter kjøring fra E6 ved Flatåsen, ca. 13 minutter til Kolbotn og ca. 14 minutter til Ski sentrum.
Det er ca. 15 - 20 minutter til Oslo sentrum.

Beskrivelse

Her kan vi tilby en utviklingseiendom med flere muligheter for kjøper.
Det er godkjent rammetillatelse for bygging av 9 leiligheter i annen etasje i tillegg til at det er næring i første etasje.
Kjøper har flere muligheter, både å selge leilighetene hver for seg til sluttbruker og å selge næringsdelen for seg selv eller å f.eks sitte videre på næringsarealene med faste gode leieinntekter med langsiktig aktør innen dagligvare. Kjøper må stå for seksjoneringen selv.
Man har også en stor fordel av å ha leieinntekter fra næringsarealene i en byggeperiode.

Vi har fra boligmegler som er meget godt kjent i området at leiligheter vil kunne selges for rundt kr. 45.000,- pr kvm.

Siggerud har ca. 1500 husstander med ca. 5000 innbyggere og konseptet nærbutikk i første etasje og leiligheter i annen etasje er med stort hell brukt i andre nærmiljøer.
Det er mange godt voksne som bor i eneboliger i dag og som ønsker å fortsette å bo i sitt nærmiljø som vil ha glede av at det her vil bygges leiligheter da det alternativet ikke eksisterer i noe særlig grad på Siggerud pr. i dag.

Nåværende eier har innhentet uforpliktende tilbud fra entreprenører etc. som kan fåes på forespørsel.
Kjøper bør nok evnt. innhente egne priser og basere sitt regnestykke på dette.

Salg av Svaleveien 6 AS med eiendommen Svaleveien 6 som aktiva.
Leieinntektene på næringslokalene i 1 etasje vil i 2017 utgjøre ca kr. 1.400.000,-.
Det er her langsiktig avtale med Coop kjeden (Norsk Butikkdrift) samt en avtale med Siggerud Grill.
2 etasje vil leveres fri for leietakere for kjøper.

Parkering

Godt med parkering på egen tomt og rammetillatelsen / tegninger viser ny utnyttelse vedr. dette som er tilpasset kravene til at det blir leiligheter i 2 etasje.

Tomt

Ca. 3.872 kvm eiet tomt.

Regulering

Området er regulert til følgende formål:
-byggeområder for boliger, frittliggende småhusbebyggelse
-byggeområde for boliger, sammenhengende småhusbebyggelse
-byggeområde for forretning/kontor og småindustri
-offentlig trafikkområde
-område
-fellesområde

Det foreligger dispensasjon og rammetillatelse til dette prosjektet.

Diverse

Kommunale avgifter er ca kr. 86.000,- på hele eiendommen pr år pr 2016.
Det er pr i dag ikke Eiendomsskatt på hverken bolig eller næring i Ski kommune.

Ta kontakt for prospekt, reg.planer, rammetillatelse, regnskaper etc. etc.
gj@arealpartner.no eller tlf. 950 77 022

Ansvarlig megler

Glenn Julseth

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 213
Gårdsnr: 104
Bruksnr: 295

Follo er en region i Akershus Fylkeskommune sørøst for Oslo som består av kommunene Nesodden, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås og de søndre delene av Enebakk. Regionen har rundt 125 000 innbyggere.

Lager

De seneste årene har Follo-regionen vokst frem som et svært viktig lager- og logistikkområde utenfor Oslo. Med sentral beliggenhet rett syd for Oslo og to Europaveier, har store virksomheter lokalisert sine lagre til blant annet Vestby og andre områder i Follo. Kommunene har vist stor vilje til å legge til rette for lagerbrukerne, samtidig som leieprisene er lavere enn i det sentrale Oslo-området. God adkomst til veier som går til og fra kontinentet spiller også en viktig rolle for dem som etablerer sitt lager i Follo.

I lagermarkedet har Follo fått navnet Sydkorridoren, hvor leieprisene er fra 700 til 800 kroner per kvadratmeter for gode lagerobjekter.

Kontor

Når det gjelder kontorvirksomhet, har Follo-regionen mange små og mellomstore bedrifter som er lokalisert i byer som Ski og Drøbak og tettstedene i kommunene. Lokalene som er tilgjengelige for kontorbrukere er ofte små, og gjerne i tilknytning til butikker, kjøpesentre eller lager (kombinasjonsbygg).

I Oppegård er det, i motsetning til Vestby og Ås, lite landbruksvirksomhet. Næringslivet er i stedet preget av industri, service og teknologi. Bedrifter som IBM, Stabburet og Robert Bosch har etablert seg i kommunen som grenser til Oslo.

I det som tidligere ble kalt IBM-bygget, holder IBM og en rekke bedrifter hus, rett på utsiden av grensen til Oslo. Bygget har nå fått navnet Rosenholm Campus og er på over 43 000 kvadratmeter. Et 50-60-talls leietakere holder til i bygget, som også har et kontorhotell med plass til små bedrifter.