Buskerud

Til salgs – UTLEID UTVIKLINGSEIENDOM PÅ 12,5 MÅL BELIGGENDE PÅ GULSKOGEN I DRAMMEN

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
  • BESKRIVELSE

Beskrivelse

Boligutviklingseiendom på 12,5 mål med 120 meter strandlinje og brygge beliggende på Gulskogen.

Nærhet til Gulskogen senter og Gulskogen stasjon. ca 4 km til Drammen sentrum.

Eiendommens samlede areal er 29.916 kvm hvorav 17,5 mål er elvegrunn.

Reguleringsforhold:

Eiendommen er uregulert, men omfattes av kommuneplanenes arealdel hvor den er avsatt som næringsområdet.

Det er derimot kun denne eiendommen og naboeiendommen som er næringsområdet mellom veien og elven, boligarealer på begge sider.

Diverse

Eiendommen er i sin helhet utleid til Veolia Miljø Gjenvinning AS org. nr. 937 270 062 Leiekontrakten løper til 31.12.2018, hvoretter leietaker har rett til ytterligere 3 års forlengelse på like vilkår (endelig utløp 31.12.2021).

Årlig leie 2017 utgjør NOK 1.444.308,- Leietaker dekker det som defineres som felleskostnader selv.

I Ifølge miljøtekniske rapporter og grunnundersøkelser som er utarbeidet på eiendommen er det påvist forurensning i grunn.

Rapportene og undersøkelsene er gjort i 2008/9 og 2011.

Standard

Variert bebyggelse, totalt 4 bygg i tillegg til betongkonstruksjon for avfallshåndtering.

2 stk. kalde lagerbygg på hhv. 780 kvm og 1100 kvm. BTA

Avfallsmottak på 740 kvm BTA i tillegg til kontorbygg/ brakkerigg med grunnflate på ca.100 kvm. BTA.

Samlet BTA utgjør ca. 2.820 kvm.

Byggeår: fra 1984 - 1991

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 104

Bruksnr: 11