Buskerud

Til salgs – UTLEID KOMBINASJONSEIENDOM VERKSTED, GARASJE/ LAGER I LIER

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
  • BESKRIVELSE

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Kjøreport

Beskrivelse

Salg av 100% av selskapet Finn Olsen Renovasjon AS Org. nr. 914 944 740.

Byggeår: 1982 og 2008. Bruttoareal: ca.240 kvm grunnflate bygg, ca. 300 kvm plasthall.

Diverse

Eiendommen er i dag fullt utleid til Ragn Sells AS frem til 01.01.2019. Årlig husleie er på NOK 507.156,-. Årlige kommunale avgifter: NOK 11.329,- i 2016. Leiekontrakt reguleres med 100% av konsumprisindeksen.

Eiendommen er uregulert og ligger i et LNFR området.

I henhold til tinglyst erklæring av 16/2-2010 har brukere av den tidligere fotballbanen rett til parkering på denne eiendommen. Fotballbanen er i dag lagt ned og ikke lengere i bruk og kommunen har signert på sletting av denne retten. Dagens eier av den nedlagte fotballbanen har derimot ikke vært villig til å signere på sletting.

Beliggenhet

Eiendommen ligger godt profilert og med direkte adkomst inntil Riksvei 23 i Lier.

Eiendommen grenser mot gamle Dyno Industrier der det planlegges boligutbygging til opp mot 10 000 innbyggere.

Se for øvrig vedlagt næringsprofil for:

· Nærhet til transport· Nærhet til varer og tjenester · Bransjefordeling i området · De største bedriftene· Næringslivet i området · Kart med beliggenhet

Standard

Opparbeidet asfaltert parkering på egen grunn.

Naboeiendom gnr: 113 og 115 bnr . Her en adkomstrett og bruksrett til biloppstillingsplasser på denne eiendommen.

Bygningsmassen har en enkel standard, og har behov for oppgradering.

Innhold

Eiendommen består av et element-bygg og plasshall.

Elementbygget har en grunnflate på ca. 240 kvm. Bygget består av en verkstedhall på, ca. 144 kvm med 5 meter takhøyde og 3 kjøreporter (b .3,5m x h. 4,5m).

Garasjedel på ca. 93 kvm. med 3 meter takhøyde og 2 kjøreporter a’ (b.3,2m x h.2,5m).

Over den lave delen er det kontorer, kjøkken, wc og garderober.

Plasthallen er på ca. 300 kvm og har to kjøre porter (b. 3,8m x h. 4m).

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 114

Bruksnr: 14