Vestfold

Til salgs – Utleid butikk-/kontorseksjon i Andebu sentrum til salgs

54_578497462
54_578497462
54_44614723
54_44614723
54_332289556
54_332289556
54_343118246
54_343118246
54_503037934
54_503037934
54_988117207
54_988117207
54_1734874846
54_1734874846
54_1737751952
54_1737751952
54_1771525089
54_1771525089
54_1958031189
54_1958031189
  • BESKRIVELSE

Beskrivelse

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt til i Andebu sentrum med alle sentrumsfunksjoner i umiddelbar nærhet.

Eiendommen rett ved siden av et trivelig handelssentrum med blant annet dagligvareforretninger, kafé, frisør, post, bank, taxi, bensinstasjon, vinmonopolet, apotek, treningssenter og mye mer.

I gangavstand finner man de offentlige tjenestetilbudene som ungdomsskole med svømmebasseng, barneskole, bibliotek, familiesenter, sykehjem og herredshuset.

Adkomst

Enkel adkomst fra kommunal vei.

Byggeår

Bygget ble oppført i 2013.

Areal

BTA ca. 249 m2 butikk/kontor.

Tomt

Felles festet tomt på ca. 2 780,40 m2. Andebu kommune.

Innhold

Seksjonen ligger i 1. etasje og består av ekspedisjonsområde/åpent butikkareal, 7 kontorer, møterom/spiserom med kjøkken, lagerrom, ventilasjonsrom, bøttekott, herre- og damegarderobe, samt toalett. I tillegg følger det med en lagerbod.

Opplegg for data og telefoni. Fiber er lagt inn til bygget.

Det er 11 parkeringsplasser på utsiden av bygget som kan disponeres (ikke eiet), men kan dog ikke skiltes/reserveres for bruk kun av seksjonens ansatte eller gjester.

Standard

Seksjonen holder meget god standard. Det er et eget balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og kjøling. Vannbåren gulvvarmeanlegg, basert på bergvarme og felles varmepumpe for hele bygget.

Vinylbelegg på gulv, blanding av modulvegger og malte vegger innvendig, samt t-profilhimling.

Byggemåte

Bygget er fundamentert til fjell, delvis med peler. Alle bærende konstruksjoner i fundamenter, 1. etasje, 2. etasje og 3. etasje (vegger, søyler og dekker) er uført i betong, med noen bærende stålsøyler.

Ytterveggene er bygget av 48*198 mm bindingsverk og isolert med 200 mm isolasjon. Veggene er kledd utvendig med GU gips og er beslått utvendig med metallplater.

Det er benyttet oppforet tregulv med gulvvarmerør i isolasjonsplater, med vinylbelegg lagt på sponplater.

Leieforhold

Seksjonen er leid ut til Signo Vivo for kr. 186.750,- + mva. pr år. Leiekontrakt løper til 31.12.2017.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Sameiekostnader

Stipulert til kr. 6.314,- pr mnd. Dette inkluderer festeavgift tomt, strøm fellesareal, forsikring, snømåking, rengjøring/spyling/vedlikehold av avfallsrom og fellesarealer,

div. administrative kostnader, vedlikeholdsfond bygning, drift og vedlikehold av brannalarmanlegg i 1. etasje, samt drift og vedlikehold grøntanlegg.

Forsikring

Eiendommen er fullverdiforsikret gjennom sameiet.

Ligningsverdi

Opplyses ved henvendelse til megler.

Merverdiavgifts kompensasjon

Da utbygger ikke hadde mva. pliktig leietaker ved ferdigstillelse, ligger det en fremtidig fordel enten hvis kjøper skal drive mva. pliktig virksomhet i seksjonen eller at det blir leid ut til mva. pliktig virksomhet. Beløpet lyder i dag på kr. 444.000,- og vil evt. bli tilbakeført over 8 år som følge av justeringsreglene for mva. For ytterligere informasjon, kontakt megler.

Regulering

Eiendommen ligger i et område avsatt i kommuneplanen som senterområdet. Reguleringsplanen viser forretning/kontor.

Ferdigattest

Foreligger.

Energimerking

Eiendommen har energiklasse B.

Omkostninger

Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesummen.

Tinglysningsgebyr for skjøtet på kr. 525,-.

Tinglysnings og attestgebyr for pantobligasjoner kr. 697,- pr dokument.

Meglerprovisjon betales av selger.

Det tas forbehold om endringer av offentlige gebyrer.

Budregler

Interessenter oppfordres til å legge inn bud. Eventuelle forutsetninger skal tydelig fremgå av avgitte bud og referanse vedrørende finansiering må opplyses.

Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Dette salget forutsettes gjennomført med profesjonelle parter. Forskrift om budgivning gjelder derfor ikke.

Diverse

Informasjon i dette prospektet samt tilleggsinformasjon er gitt av eier. Prospektet er godkjent av selger. Opplysningene er bearbeidet etter beste skjønn, men Norsk Megling Næring AS kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er uriktig eller ufullstendig.

Det gjørs oppmerksom på nye regler om avskrivning av faste tekniske instillasjoner i avskrivbare bygninger. Selger og kjøper er selv ansvarlig for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

”As is” klausul

Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt, dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7,eller
dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.
For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 2 år etter overtakelse. For prospekt og ytterligere informasjon, kontakt megler.

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon
Bredbåndstilknytning

Fakta om eiendommen

Prisantydning: 2 890 000,-
Etasje: 1.