Vestfold

Til salgs – UREGULERT TOMTEOMRÅDE PÅ 44 MÅL PÅ KJELDÅS I SANDE KOMMUNE

1
1
2
2
3
3
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet

Adkomst: Fra Drammen: Kjør E-18 til avkjøring Sande. Ta av E-18 og kjør mot Sande. Eiendommen ligger på venstre side av Gamle Sørlandske direkte overfor krysset hvor vegen fra E-18 kommer inn på denne.

Tinglyst vegrett over næringseiendom i syd.

Beliggenhet: Solrikt og med fantastisk utsikt mot alle himmelretninger ca. 10. minutters kjøring fra Drammen og ca. 5 minutters kjøring fra Sande sentrum.

Eiendommen grenser til barneskole og barnehage mot nord.

Beskaffenhet

Salg av 100% av aksjene i Kjeldås Eiendomsutvikling AS, org.nr. 892 747 792.

Ved en utvikling av området må eier selv besørge og bekoste alle tekniske anlegg frem til- og på eiendommen.

Regulringsforhold: Eiendommen er hverken regulert eller inntatt for bolig- eller næringsutvikling i kommuneplanens arealdel.

Status i dag er LNF (Landbruk, natur, fritid).

Diverse: Fjelltomt med div. høydeforskjeller. Skogkledd i dag.

Velegnet for eventuell småhusbebyggelse.

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 87
Bruksnr: 23