Rogaland

Til salgs – TIL SALGS: Næringstomt sentralt på Forus med meget god eksponering mot FV44

Plassering
Plassering
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet

Eiendommen har en meget god og sentral beliggenhet langs FV44 og i umiddelbar nærhet til Gausel stasjon. Plasseringen gir god tilgang til både Hinna Park og Forus. Eiendommen har en meget profilert beliggenhet langs FV44.

Området er under transformasjon og fornyelse, og består i dag hovedsakelig av variert næringsvirksomhet.

Videre har området en meget god offentlig kommunikasjon med kort gangavstand til Gausel stasjon med tog forbindelse 4 ganger i timen til Stavanger og Jæren. Det er også meget gode bussforbindelser langs Gamle Forus vei og FV44. Planlagt fremtidig bussway skal gå like ved eiendommen.

Flere alternative traseer til Stavanger, Sandnes og Stavanger Lufthavn Sola.

Tomt

Eiendommen er omtalt som delfelt K3 i gjeldende reguleringsplan, og er fortsatt en del av hovedtomten med matrikkel 1103-14/265 med en samlet tomtestørrelse på 8.803 kvm. Anslått brutto tomtestørrelse for delfelt K3 etter fradeling og seksjonering er ca. 2.300 kvm (faktisk parsell ekskl. arealer mot FV44 og andre felles funksjoner er anslått til ca. 1.491 kvm).

Regulering

Eiendommen er i reguleringsplan 1869B2 vedtatt 16.04.2009 benevnt som delfelt K3, og er regulert til kontorformål.

Tillatt utnyttelse er på ~4.400 kvm BTA utleieareal + 4.320 kvm BTA i underetasjer -1 til -3 (omtalt i planen i tillatt BRA 3.650 kvm + 3.600 kvm). Parkeringsdekning i henhold til reguleringplanen på 1 p-plass per 100 kvm for bil, samt 2 plasser per 100 kvm for sykkel.