Vestfold

Til salgs – Tønsberg - Sem - E18 - Fullt utleid kombinasjonseiendom til salgs.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
  • BESKRIVELSE

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Alarm
Bredbåndstilknytning
Kjøreport
Moderne
Sentralt
Utvidelsesmuligheter

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et industripreget område like i utkanten av Sem sentrum. Det er gode eksponeringsmuligheter mot riksvei som går forbi eiendommen. De fleste sentrumsfunksjoner er orientert rundt Sem sentrum. Det er kort avstand til E 18. Ca. 3 km til Tønsberg sentrum.

Inneholder

1.etasje: Butikk, verksted, høytlager, pauserom og toalettrom.
2.etasje: Kontor, lagermesanin.

Leieinntekt 2017:
Kr 1 656 141,- eks. mva + driftskostnader.

Leietid:
Leiekontrakt datert 31.12.2011 og omfatter hele bygget inkludert tomten til utendørslager. Leieavtalen løper fra 01.01.2012 til 31.12.2022. Det er lagt til grunn indeksregulering, siste justering foretatt 01.01.2017. Leietager kan på vilkår forlenge leieforholdet i 5+5 år til markedsmessige vilkår.

Bebyggelse

Bygget består av en del oppført av singelbalastelementer og en del oppført av stål med glasset fasade. Bygget ble oppført i 2002 og er bygget på støpt betongplate over terreng. Det antas ikke å ha blitt benyttet pæler i grunnen. Singelbalastelementer kommer fra et eldre bygg som opprinnelig var plassert på Kaldnes, og ble da i 2002 flyttet
hit. Disse delene antas å være fra 1970 tallet.

Tomt

Flat tomt opparbeidet med asfalterte biloppstillingsplasser og utelager.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 704
Gårdsnr: 40
Bruksnr: 25