Buskerud

Til salgs – STOR UTVIKLINGSSEIENDOM TIL BOLIG VED KNUTEPUNKT STRANDVEIEN 2-6 - MJØNDALEN

1
1
2
2
3
3
  • BESKRIVELSE

Fasiliteter

Garasje/P-plass

Beskrivelse

Salg av 100% av aksjene i Strandveien Vest AS.

Regulert for minimum 30% BYA i inntil 6 etasjer for bolig og eventuell næring.

Kontor, lager og produksjonslokaler på til sammen 6838 kvm BTA fordelt på 3 bygninger som henger sammen.

Totalt tomteareal 11.171,4 kvm fordelt på 3 matrikkelnummer.

Diverse

Reguleringsforhold:

Utnyttelsesgraden er minimum 30 % BYA som gir et betydelig potensial for boligarealer samt mulig næringsarealer i de etasjer som ønskes.

Det kan etableres inntil 3.000 kvm detaljhandel i tillegg til annen næringsbebyggelse og/eller bolig.

Leieforhold:

Eiendommen er i dag delvis utleid med en samlet årlig leie (2017) på ca. MNOK 2,2 + driftskostnader og mva.

Ledig areal utgjør ca. 2500 kvm BTA hvorav ca. 1000 kvm i underetasje og ca. 1500 kvm i hovedetasje.Det kan også vurderes solgt bebygget eiendom og den vestlige ubebygde tomt hver for seg.

Beliggenhet

Svært sentralt knutepunkt beliggende mellom sentrum og elven i Mjøndalen vis a` vis jernbanestasjonen og med gangavstand til alle tilbud.

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 23

Bruksnr: 3


Gårdsnr: 23

Bruksnr: 4


Gårdsnr: 23

Bruksnr: 15